Nu we halverwege de zomer zitten krijgen we veel vragen betreffende de ELISA test voor IJsland en de klinische betekenis van deze analyse methodiek.

In een vorige nieuwsitem is ingegaan op de klinische betekenis van de ELISA test. Er zijn een aantal landen die naast een PCR-test en/of vaccinatiebewijs een ELISA test accepteren voor reizigers die een natuurlijke infectie hebben doorgemaakt. Deze reizigers, die veelal (nog) geen vaccinatie hebben gehad en niet de behoefte hebben aan een PCR-test, kunnen middels onze kwantitatieve ELISA test aantonen dat zij antistoffen hebben gemaakt tegen het coronavirus. 

Onze ELISA test en het daarbijbehorende certificaat voldoen aan de criteria die door o.a de IJslandse autoriteiten worden gesteld. Hierdoor kunt u met het uitslagen resultaat (indien u antistoffen heeft), een reis afleggen naar IJsland. Grenswachten beoordelen of een certificaat geldig is en nemen zo nodig contact op met een vertegenwoordiger van de hoofdepidemioloog (een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg), waarna de hoofdepidemioloog eventueel contact opneemt met coronareistesten om de geldigheid te bespreken. Al onze reizigers zijn 100% door de controles gekomen en hoeven na aankomst niet in quarantaine. De ELISA test IJsland is de test om zonder PCR en/of vaccinatie IJsland te betreden. U dient wel een natuurlijke infectie met het coronavirus te hebben doorgemaakt en/of gevaccineerd te zijn. Na een vaccinatie kunnen deze antistoffen ook worden aangetroffen. 

De ELISA test kan naast een reisdocument ook worden gebruikt om te controleren of u na vaccinatie daadwerkelijk antistoffen heeft gemaakt tegen het coronavirus. Indien u geen antistoffen maakt (5-10%) na vaccinatie dan valt u onder de groep NON-Responders. Dit is een groep mensen die na vaccinatie geen antistoffen produceert. U kunt dan gebruik maken van onze I-Spot test. Hiermee kan inzichtelijk worden gemaakt of u een cellulaire respons heeft na vaccineren. Let op, de I-Spot kan nog niet worden gebruikt om mee te reizen. 

Wij kunnen enkel reizigers/klanten informeren betreffende hun ELISA resultaat die bij coronareistesten een test hebben ondergaan. De certificaten zijn ook enkel beschikbaar voor reizigers die bij coronareistesten zijn getest 

Be Safe, Travel Safe

Coronareistesten