Herstelbewijs corona

Wat is een herstelbewijs?

Een herstelbewijs is een bewijs dat aangeeft dat iemand het COVID-19-virus heeft gehad en is hersteld. Dit kan worden verkregen door middel van een PCR-test, die aantoont dat er restanten van het virus in het lichaam aanwezig zijn.

Waarvoor een herstelbewijs?

Een herstelbewijs kan worden gebruikt als toegangsbewijs bij evenementen en voor reizen naar het buitenland.

Geldigheid herstelbewijs?

Het herstelbewijs is na 180 dagen na een positieve coronatest niet meer geldig. De geldigheid van het herstelbewijs wordt bepaald door de Rijksoverheid in samenwerking met de GGD. Coronareistesten heeft hier geen rol in.

Hoe regel je een herstelbewijs?

Het is belangrijk op te merken dat een herstelbewijs alleen geldig is als het is doorgegeven aan de GGD door een erkende testaanbieder, zoals coronareistesten.nl. Wij melden uw positieve test resultaat door naar de GGD waar u na 10 dagen een herstelbewijs kan opvragen via de Coronacheck App.

Kosten?

De kosten zijn afhankelijk van het type PCR test:

  • ECONOMY PCR: 44,99. (uitslag <24 hr)
  • SAME DAY PCR: 49,99. (uitslag <6hr)
  • URGENT PCR: 79,99.     (uitslag <30 min)

Hoewel de GGD geen PCR-testen meer aanbiedt voor het verkrijgen van een herstelbewijs, biedt coronareistesten.nl wel de mogelijkheid om een PCR-test te ondergaan en een herstelbewijs te verkrijgen. Mensen die een herstelbewijs nodig hebben, kunnen zich daarom wenden tot coronareistesten.nl voor het laten uitvoeren van een test.

Be Safe, Travel Safe Coronareistesten