Open

Omicron-variant zorgt voor toename coronapatiënten in ziekenhuizen

omnicron stijgt door

Aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen stijgt snel

Steigende ziekenhuisopnames door Omicron. Op 21 december 2023 lagen er in totaal 633 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis, waarvan 113 op de intensive care. Dit is de grootste instroom van coronapatiënten sinds maart 2023.

De stijging van het aantal ziekenhuisopnames is het gevolg van een toename van het aantal besmettingen met het coronavirus. Het aantal nieuwe COVID-gevallen in Nederland is in de afgelopen week gestegen met 20%, tot gemiddeld 163 per dag.

De toename van het aantal besmettingen wordt onder meer veroorzaakt door de opkomst van de nieuwe Omicron-variant van het coronavirus. Omicron, de besmettelijkere variant van het coronavirus, is geassocieerd met een hoger risico op ziekenhuisopname.

Achtergrondinformatie

De COVID-19-pandemie begon in december 2019 in China. Het virus verspreidde zich snel over de wereld en leidde tot een wereldwijde gezondheidscrisis. De eerste gevallen van COVID-19 in Nederland werden in maart 2020 geregistreerd.

In de eerste fase van de pandemie was er een grote toename van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Na een daling in het aantal besmettingen in de zomer van 2020, volgde in de winter van 2020-2021 een tweede golf.

Na een daling in de zomer van 2021, volgde in de winter van 2021-2022 een derde golf van besmettingen. De derde golf van COVID-19 in Nederland was de zwaarste tot dan toe, met meer ziekenhuisopnames dan in de eerste twee golven.

Na een daling in het aantal besmettingen in de zomer van 2022, volgde in de herfst van 2022 een vierde golf van COVID-19. Deze golf was minder ernstig dan de vorige golven, maar leidde toch tot een toename van het aantal ziekenhuisopnames.

Rioolwatermetingen

Rioolwatermetingen bevestigen de stijging van het aantal besmettingen. In rioolwater zijn virusdeeltjes aangetroffen. Hoe meer virusdeeltjes er in het rioolwater zitten, hoe meer mensen er in een bepaalde regio waarschijnlijk besmet zijn.

Uit rioolwatermetingen blijkt dat het aantal virusdeeltjes in het rioolwater de afgelopen weken is toegenomen. Dit wijst erop dat er meer mensen besmet zijn met het coronavirus.

Mogelijke gevolgen

De stijging van het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen kan leiden tot druk op de zorg. Als er te veel mensen in het ziekenhuis worden opgenomen, kan dit leiden tot langere wachttijden voor andere zorg.

Het RIVM houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Als de stijging van het aantal ziekenhuisopnames zich voortzet, kan het RIVM besluiten om maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Conclusie

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen dagen snel gestegen. De stijging wordt veroorzaakt door een toename van het aantal besmettingen met het coronavirus. De toename van het aantal besmettingen wordt onder meer veroorzaakt door de opkomst van de nieuwe Omicron-variant van het coronavirus.

Steigende ziekenhuisopnames door Omicron kan leiden tot druk op de zorg. Het RIVM houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Als de stijging van het aantal ziekenhuisopnames zich voortzet, kan het RIVM besluiten om maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Voorzorgsmaatregelen

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, is het belangrijk om de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

  • Doe een PCR test bij coronareistesten
  • Het beste is om thuis te blijven als u ziek bent.
  • Was uw handen regelmatig met zeep en water.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten.
  • Hoest en nies in uw elleboog.
  • Houd afstand van andere mensen.

Deze voorzorgsmaatregelen kunnen helpen om de verspreiding van het coronavirus te beperken en de kans op een ziekenhuisopname te verkleinen.