Disclaimer

Coronareistesten.nl spant zich ervoor in dat de uitslag van uw testresultaat binnen de aangegeven tijdsduur binnen is. Ondanks onze zorg, moeten wij u erop wijzen dat, zoals in alle laboratoria er een kleine kans bestaat dat in geval van calamiteiten (bv brand, stroomuitval etc) er geen uitslag is binnen de aangegeven tijdduur. Daarnaast begrijpt u, dat u zelf verantwoordelijk bent aan de wet- en regelgeving van het te bezoeken land. Coronareistesten.nl en Rouss Medical aanvaarden in geen van die gevallen aansprakelijkheid voor geleden schade, waaronder, maar niet beperkt tot, het niet kunnen boarden van een vliegtuig, het niet kunnen deelnemen aan een reis, etc. Om uw risico te minimaliseren adviseren wij u om zo vroeg mogelijk de test in te plannen, zodat tijdig opnieuw getest kan worden.