Open

Antistoffen testen na een vaccinatie of natuurlijke infectie

Serum

Na start van de landelijke vaccinatie campagne door de Rijksoverheid  krijgen we een hoop vragen omtrent de antistoffen testen (ELISA en/of Antistof sneltest) die wij aanbieden.

Wat zijn antistoffen?

Antistoffen (ook wel antilichamen en/of immunoglobuline genoemd) zijn kleine eiwitten die mensen en dieren produceren als reactie op lichaamsvreemde antigenen. Antigenen zijn eiwitten die worden gedragen door bepaalde virussen (als het corona en/of influenza virus), maar ook door bacteriën en of andere moleculen.  Nadat iemand geïnfecteerd wordt met bijvoorbeeld het coronavirus, zal het lichaam als reactie antistoffen produceren, die een belangrijk rol zullen hebben bij de bestrijding van de infectie, maar ook bij het voorkomen van een toekomstige infectie van het virus. 

 

Type antistoffen  

Het lichaam produceert verschillende type antistoffen. De bekendste antistoffen zijn de:  IgA, IgE, IgG en IgM. Alle antistoffen hebben weer een bepaalde functie bij de afweerreactie. Zo speelt het IgA antistof een belangrijke rol bij het proberen te voorkomen van kolonisatie door pathogenen (ziekteverwekkers) in o.a het maag-darmstelsel, de luchtwegen en de uro-genitaal stelsel. Dit is een antistof dat ook wordt gevonden in borstvoeding. Een illustratieve video treft u hier. De IgE antistof is betrokken bij de afweerreacties tegen parasieten.

De antistoffen die door onze testen kunnen worden vastgesteld zijn de IgM en IgG antistoffen. IgM speelt een belangrijke rol bij de regulatie van het immuunrespons en is (relatief) de grootste antistof (900kDA). IgM heeft daarnaast een rol bij de opsonisatie  (onschadelijk maken) van een ziekteverwekker. IgG wordt geproduceerd door de B-cellen. IgG is een antistof dat zeer belangrijk is bij de humorale afweer. Betekenende dat de IgG antistoffen gericht de pathogenen kunnen neutraliseren. In tegenstelling tot de IgM, blijft de IgG antistof tot jaren na een infectie meetbaar in het bloed. Indien er na een aantal jaar bijvoorbeeld weer een zelfde soort corona infectie plaats vindt, dan zal door het geheugen (B-cel) zeer snel IgG gemaakt worden. Dit zorgt ervoor dat je niet ziek of kortere periode ziek bent.Onderstaande afbeelding geeft een schematische weergave van het beloop. 

Afbeelding 1
Antistof beloop

Testen

Wij hebben de breedste scala en betrouwbaarste serologische (bloed) testen op de Nederlandse markt. Naast de ELISA test (uitgevoerd in het laboratorium), bieden wij ook een hoogwaardige sneltest aan. Deze testen zijn beide CE en IVD gevalideerd. Met beide type testen kan er worden gekeken of er in het bloed antistoffen tegen het coronavirus zijn. Bij de sneltest wordt er gekeken naar de IgG en IgM antistoffen. De ELISA-test kijkt naar de IgA en IgG antistoffen. Bij de ELISA wordt er daarnaast niet alleen bepaalde of deze antistoffen aanwezig zijn, maar ook naar de hoeveelheid antistoffen. Dit kan klinisch relevant zijn bij reizigers (IJsland accepteert alleen reizigers met een bepaalde hoeveelheid antistoffen in het bloed), maar ook bij personen die twijfelen wel, 1 (van de 2) of geen vaccinatie te halen.

Onze ELISA test kent 3 verschillende uitslagen.

  1. Negatief/minimaal + de waarde van de gemeten antistof.
  2. Zwak positief + de waarde van de gemeten antistof.
  3. Positief + de waarde van de gemeten antistof.

De arts zal u telefonische contacteren wat de waarde precies voor u betekend. Conform de richtlijnen van het RIVM, wordt geadviseerd deze testen 2 tot 3 weken na een vaccinatie en/of natuurlijke doorgemaakte infectie uit te voeren. 

Test verschillen

Met behulp van de ELISA-test kan er niet alleen worden gekeken of u antistoffen heeft, maar ook hoeveel antistoffen. Dit noemt men dan ook een kwantitatieve analyse. De ELISA-test wordt  echter in het laboratorium uitgevoerd en het duurt daardoor iets langer voordat u, uw uitslag krijgt. De sneltest wordt direct op een van onze locaties geladen op de cassette. U ontvangt 20 min na het uitvoeren van de test, uw testuitslag. Het certificaat zal door een van de artsen worden opgesteld en naar u toe worden gestuurd. 

Een positieve ELISA test is gunstig voor reizigers naar o.a IJsland en Suriname, gezien u daardoor niet in quarantaine hoeft. U ontvangt bij alle testen een Internationaal Erkende Reisdocument. 

Het ministerie van VWS en de Europese commissie willen ook deze test gaan implementeren voor reizigers binnen Europa. Een positieve test (dus indien u antistoffen heeft), staat gelijk aan een negatieve PCR en/of Vaccinatie paspoort.  Dit zal vervolgens in de Green Card van Europese reizigers komen te staan. Zodra wij hier meer informatie over hebben ontvangen vanuit het ministerie, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Be Safe, Travel Safe

Coronareistesten