Melding, vragen of klacht

Klachtenregeling Coronareistesten

Suggesties

Coronareistesten staat altijd open voor suggesties om haar dienstverlening aan cliënten te verbeteren. Stuur uw suggesties per e-mail naar: info@coronareistesten.nl

Klachtenregeling

Onze medewerkers doen hun best om optimale zorg te verlenen. Toch kan het gebeuren dat u onze zorg niet als goed hebt ervaren en dus niet tevreden bent. Wij vinden het prettig als u ons dit laat weten, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Aan de basis van alle werkzaamheden liggen uitgebreide protocollen, zoals u dit van een professionele organisatie mag verwachten. Binnen Coronareistesten is een Klachtenregeling van kracht. Hierin is opgenomen op welke wijze klachten van cliënten over Coronareistesten worden afgehandeld. Met deze klachtenregeling voldoet de Coronareistesten aan de eisen die worden gesteld door de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

Hoe kan ik een klacht indienen?

Bent u ergens niet tevreden over? Bespreek dit dan bij voorkeur direct met de betreffende zorgverlener of de leidinggevende. Onze medewerkers staan open voor een gesprek. U kunt uw klacht  ook via de klachtenfunctionaris laten verlopen. Het belangrijkste doel is zo snel mogelijk tot een zodanige oplossing van het probleem te komen, die zowel voor u als voor de zorgverlener acceptabel is. U kunt dan uw klacht per e-mail sturen t.a.v de klachtenfunctionaris naar info@coronareistesten.nl.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

De klachtenbemiddelaar legt de klacht voor aan de betreffende medewerker(s) en de directie. U krijgt via de klachtenbemiddelaar hun reactie, nadat zij hebben onderzocht wat er precies gebeurd is. In overleg is een gesprek met betrokkenen mogelijk. De klachtenbemiddelaar kan dit gesprek leiden. Wij registreren alle klachten  en gebruiken deze om de kwaliteit van zorg te verbeteren.