Open

Laboratorium scoort goed in 2de validatieronde RIVM

Ons Laboratorium scoort goed en kan onderscheid maken tussen de verschillende nieuwe Corona varianten in de 2de validatie ronde van het RIVM!

Sinds januari 2020 zijn er veel workflows voor moleculaire diagnostiek voor COVID-19/SARS-CoV-2 geïmplementeerd en gecontroleerd op prestaties met specificiteits- en sensitiviteitspanels gedistribueerd door het RIVM. Hoewel de panels grotendeels vergelijkbaar zijn in virale loads en typen virussen voor het controleren van SARS-COV-2 NAATs, varieerde de panels van in eerste instantie SARS-CoV-1 RNA, naar SARS-CoV-2 RNA tot de hedendaagse geïnactiveerde heel virus bevattende panels.

Vanwege deze heterogeniteit in het verleden wordt het belangrijk geacht door de COVID-19 WHO referentielaboratoria bij het RIVM en het Erasmus MC en het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (‘Dienst Testen’) dat de kwaliteit van COVID-19 moleculaire diagnostische laboratoria regelmatig wordt gecontroleerd. Begin februari zijn de panels uitgestuurd.

Op vrijdag 2 maart hebben wij goed bericht gekregen van het RIVM en is het laboratorium succesvol door de tweede ronde gekomen. Het lab presteert op hoog niveau. 

Dit betekend voor alle klanten van Coronareistesten dat een ieder de hoogst mogelijke kwaliteit PCR-testen krijgt voor de laagste prijs.

Be Safe, Travel Safe

Coronareistesten

©2021, Coronareistesten.nl

Atlant volgt richtlijnen RIVM en GGD voor Corona virus - AtlantErasmus MC | NVIC-Academy